Voormelding gemist?

Op dit moment kunt u de voorlopige WOZ-waarde 2018 niet meer inzien, controleren en wijzigen. Eind februari 2018 ontvangt u van ons de aanslag onroerendezaakbelasting (OZB). Hierop zal de definitieve WOZ-waarde 2018 vermeld staan.

In februari 2018 telefonisch reageren
Heeft u de voormelding gemist of bent u te laat met reageren, dan kunt u na ontvangst van uw aanslag onroerendezaakbelasting (OZB) in februari 2018 een telefonische reactie op de WOZ-waarde geven. Vervolgens zal een taxateur van het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente contact met u opnemen. Is de WOZ-waarde te hoog of te laag dan wordt deze, ambtshalve, opnieuw vastgesteld. U hoeft dan geen bezwaar te maken.