Vraag & antwoord

Inloggen

Ik ben na 31 juli 2017 eigenaar geworden, maar zie geen voorlopige WOZ-waarde van mijn gekochte woning. Hoe kan dat?

Bent u na 31 juli 2017 eigenaar geworden, dan ziet u geen gegevens van uw gekochte woning omdat alle gegevens tot en met 31 juli 2017 zijn verwerkt. Als u een woning heeft verkocht en deze woning staat in Almelo, Berkelland, Borne, Bronckhorst, Haaksbergen, Hengelo, Enschede, Losser, Oldenzaal, of Twenterand dan ziet u van deze verkochte woning de gegevens.

Ik kan wel inloggen, maar zie geen gegevens van mijn woning. Hoe kan dat?

Het kan zijn dat de waarde van uw woning nog niet is getaxeerd. Om de exacte reden te achterhalen kunt u een email sturen naar voormeldingen@gbtwente.nl

Ik ben ook (mede)eigenaar, maar ik kan mijn voorlopige WOZ-waarde niet inzien?

Wij kunnen de aanslag maar op één naam stellen. Zijn er meerdere eigenaren en/of gebruikers, dan wijst de gemeente één van hen aan als belastingplichtige. Dit volgens de beleidslijn van het GBT. Alleen dezelfde persoon als de ontvanger van dit aanslagbiljet kan ook de voorlopige WOZ-waarde inzien.

Inzien voorlopige WOZ-waarde

Waarom kan ik na 27 november 2017 mijn gegevens niet meer wijzigen?

Het kost onze taxateurs veel tijd om alle voormeldingen goed te kunnen beoordelen, daarom is het na 27 november 2017 niet meer mogelijk om gegevens te wijzigen.

Waar kan ik terecht voor meer informatie?

Indien u het antwoord niet heeft gevonden bij de veelgestelde vragen kunt u ons middels het contactformulier op deze website een vraag stellen. Wij zullen uw vraag zo snel mogelijk behandelen.

Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met de geselecteerde vergelijkbare woningen?

Als u het niet eens bent met de door ons geselecteerde vergelijkbare woningen dan is er de mogelijkheid om in het opmerkingenveld zelf een adres van een woning op te geven die in de laatste twee jaar verkocht is en vergelijkbaar is met uw woning.

Wat moet ik doen als de gegevens van mijn pand niet kloppen?

U kunt dan in het scherm aangeven dat de gegevens niet akkoord zijn. Vervolgens geeft u aan wat volgens u de juiste gegevens zijn.

Wat is het verschil tussen een voorlopige WOZ-waarde en een vastgestelde WOZ-waarde?

Een voorlopige WOZ-waarde is een WOZ-waarde waartegen u geen bezwaar kunt indienen, omdat deze waarde niet als kennisgeving schriftelijk aan u bekend wordt gemaakt. Een vastgestelde WOZ-waarde wordt wel schriftelijk aan u bekend gemaakt, u kunt bezwaar indienen tegen de hoogte van deze vastgestelde WOZ-waarde.

Wat is een WOZ-waarde?

De WOZ-waarde is een waarde van een onroerende zaak (bijvoorbeeld woning, winkel of bedrijfspand) die jaarlijks aan de hand van objectkenmerken en verkoopcijfers/huurprijsgegevens wordt getaxeerd.

 

Tot welke datum kan ik mijn gegevens wijzigen?

U kunt tot en met 27 november 2017 uw voorlopige WOZ-waarde 2018 inzien en eventueel wijzigen.

Wanneer krijg ik antwoord op mijn ingezonden voormelding?

  1. Heeft u de door ons ingevulde gegevens bevestigd en verzonden? Dan ontvangt u van het GBT alleen een ontvangstbevestiging met een kopie van uw voormelding in de bijlage.
  2. Heeft u gegevens gewijzigd? Dan ontvangt u allereerst ook een ontvangstbevestiging met een kopie van uw voormelding in de bijlage, zullen onze taxateurs vervolgens uw voormelding beoordelen en kunt u tot slot uiterlijk 1 februari 2017 een reactie van ons per e-mail verwachten.

Privacy

Het beveiligingscertificaat geeft een melding.

In sommige gevallen kunt u een van de volgende meldingen krijgen tijdens het inloggen:

“Er is een probleem met het beveiligingscertificaat van deze website.”
“Het beveiligingscertificaat dat door deze website wordt gebruikt, is niet verleend door een vertrouwde certificeringsinstantie.”
“Het beveiligingscertificaat daardoor deze website wordt gebruikt, is verleend aan een adres voor een andere website.”

In de meeste gevallen ligt de oorzaak bij de gebruikte webbrowser. Wij adviseren u om uw webbrowser bij te werken naar de nieuwste versie of een andere browser te gebruiken.

Waarom moet ik inloggen met DigiD?

DigiD staat voor Digitale Identiteiten en is een persoonlijke combinatie van een gebruikersnaam en wachtwoord. Deze inloggegevens gebruikt u om u te legitimeren op internet, want zo weten organisaties dat ze ook echt met u te maken hebben.

Hoe is mijn privacy gewaarborgd?

Doordat wij gebruik maken van DigiD met inlogcode waarborgen wij uw privacy. DigiD staat voor Digitale Identiteiten en is een persoonlijke combinatie van een gebruikersnaam en wachtwoord. Deze inloggegevens gebruikt u om u te legitimeren op internet, want zo weten organisaties dat ze ook echt met u te maken hebben. Bovendien wordt alle informatie versleuteld verstuurd (https). Het Gemeentelijk Belastingkantoor gaat daarnaast strikt vertrouwelijk met uw gegevens om.

WOZ-waarde bezwaar

Ik ben het niet eens met de voorlopige WOZ-waarde. Kan ik bezwaar indienen?

Tegen de voorlopige WOZ-waarde kunt u geen bezwaar indienen. Van 3 t/m 27 november 2017 heeft u de mogelijkheid om een voormelding in te dienen. Op deze website kunt u uw gegevens inzien, controleren en wijzigen waar nodig. Vervolgens ontvangt u van ons per e-mail een ontvangstbevestiging met een kopie van uw voormelding in de bijlage. De wijzigingen worden vervolgens beoordeeld door onze taxateur en u krijgt uiterlijk op 1 februari 2018 per mail een reactie. Het doel is om samen de juiste WOZ-waarde vast te stellen zodat u in februari 2018 een correcte aanslag onroerendezaakbelasting (OZB) van ons krijgt.

Bij de behandeling van mijn bezwaar is de inhoud van mijn object gewijzigd. Kan ik nu zien of hiermee rekening is gehouden?

Bij de behandeling van uw bezwaar zijn de wijzigingen verwerkt. De gegevens zoals u deze aantreft op de website worden gebruikt voor het belastingjaar 2018. Door de vervolgstappen te doorlopen kunt u de actuele gegevens inzien en eventueel aanpassen. Op basis van juiste basisgegevens is bezwaar maken tegen de waarde van uw woning wellicht niet meer nodig.

Bij de behandeling van mijn bezwaar zijn de objectonderdelen (berging, garage, dakkapel e.d.) aangepast. Kan ik nu zien of hiermee rekening is gehouden?

Bij de behandeling van uw bezwaar zijn de wijzigingen verwerkt. De gegevens zoals u deze aantreft op de site worden gebruikt voor het belastingjaar 2018. Door de vervolgstappen te doorlopen kunt u de actuele gegevens inzien en waar nodig aanpassen. Op basis van juiste basisgegevens is bezwaar maken tegen de waarde van uw woning wellicht niet meer nodig.

Bij de behandeling van mijn bezwaar zijn de vergelijkbare woningen aangepast. Kan ik nu zien of hiermee rekening is gehouden?

De waardepeildatum voor de WOZ-waarde 2018 is nu 1 januari 2017. De vergelijkingsobjecten worden jaarlijks op basis hiervan aangepast.

Ik heb dit jaar bezwaar gemaakt maar nog geen uitspraak ontvangen.

In het kader van dienstverlening probeert het GBT u ruim binnen de wettelijke beslistermijn over een beslissing  te informeren. Het GBT hanteert daarom streeftermijnen. Aan streeftermijnen kunt u geen rechten ontlenen. Ze geven een idee van wanneer u ongeveer een reactie kunt verwachten vanaf het moment dat het laatste bewijsstuk of argumentatie door het GBT ontvangen is.

Als ik akkoord ben gegaan met de hoogte van de voorlopige WOZ-waarde, kan ik dan geen bezwaar meer indienen?

U hebt altijd het recht bezwaar in te dienen tegen de vastgestelde WOZ-waarde. Het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen met hierin de vastgestelde WOZ-waarde ontvangt u eind februari 2018. U heeft 6 weken, na de dagtekening die vermeld staat op het aanslagbiljet, de tijd om uw bezwaar in te dienen.