Waarom uw voorlopige WOZ-waarde 2016 inzien?

Jaarlijks taxeert het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (GBT) voor uw gemeente alle onroerende zaken, waaronder uw woning. Vanaf nu kunt u vooraf inzien wat de voorlopige WOZ-waarde 2016 van uw woning is en op basis van welke gegevens deze is vastgesteld. Dit noemen wij een voormelding.

U krijgt zo meer inzicht in de opbouw van de WOZ-waarde van uw woning en u kunt zelf controleren of de gegevens juist zijn. Mocht dat niet het geval zijn, dan kunt u dat direct aan ons doorgeven. Uw reactie wordt nader bekeken door de taxateur en daarop ontvangt u een terugkoppeling per mail. Ons doel is om u in februari 2016 een correcte aanslag OZB te doen toekomen.

 

Vraag & antwoord
Indienen kan tot en met 18 december 2015. Indienen na deze datum is niet meer mogelijk.